Cut the cords – klippa energiband

2 juni, 2022 0 av annette

Cut the cords – klippa energiband, vad innebär det? Vi har osynliga energiband till alla vi någonsin mött om vi inte på något sätt, medvetet eller omedvetet, kapat dem. När vi har dessa energiband mellan varandra blir vi hela tiden påverkade av varandras känslor och tankar.


Jag blir påmind hela tiden om hur viktigt det är att klippa energibanden till alla de vi träffar i livet. Att klippa energibanden betyder inte per automatik att vi gör slut på relationen. Det betyder bara att vi har möjlighet att välja fritt om vi vill interagera eller inte.Ofta tror vi att allt vi tänker och känner är vårt eget men det är det inte. En väldigt stor del är andras känslor och tankar som vi känner av.

Cut the cords - klipp energibanden

Om vi alla började att klippa alla energiband vi har till varandra så skulle det bli mycket lättare för oss alla att själva känna efter vad vi vill och inte. (Vi blir dessutom påverkade av kollektiva tankar och känslor även om vi inte har några band till dessa människor. Dock så blir det mycket lättare för oss att skilja på vad som är ens eget och på vad som är de kollektiva tankarna och känslorna när vi har klippt våra energiband till de människor vi faktiskt har träffat.)

Att dra sig undan

Om vi tar som exempel att du blir ledsen och sårad av en annan person. Du känner inte att du vill reda ut detta med denna personen utan drar dig undan i stället. Kanske pratar du med en vän för att reda ut vad du egentligen känner eller för att få råd om hur du ska agera. Inget fel i det, kanske är det vad som behövs.

Om du när du drar dig undan inte klipper energibanden mellan er, då kommer den andre personen antagligen tänka mycket på dig och medvetet eller omedvetet känna av dina tankar och känna vad du känner när du pratar om hen. Om hen inte är bevandrad i energiarbete kommer hen troligtvis försöka bringa förståelse genom att tolka det hen tror sig känna, på det sätt hen är van, alltså utifrån sina egna erfarenheter. Detta kan ofta leda till stora missförstånd i er relation, vilka i sin tur kan leda till jobbiga och egentligen onödiga konflikter.

Om du däremot klipper energibanden när du drar dig undan kommer hen antagligen inte känna så mycket från dig utan istället kunna fokusera på sin egen del i er relation. Ni kommer då att stå fria från varandra. Båda får då möjlighet att ta hand om sina egna känslor, sina egna reaktioner. Ni båda får möjligheten att växa som människor och har mycket större möjlighet att välja om ni ska mötas igen eller inte.

Vad händer när vi inte klipper energibanden?

Jag har varit med om att människor helt plötsligt försvinner bort från mig utan att jag vetat vad som varit fel. I dessa fall har de ofta varit väldigt intensiva i sin kontakt under en period och sedan har det helt plötsligt blivit tyst från dem. Om jag försökt kontakta dem har de antingen svarat korthugget eller inte alls. Jag har inte haft en aning om vad som hänt men jag har känt att deras energi dragit i mig. Nu vet jag att det betyder att de inte klippt bandet till mig utan har bara dragit sig undan.

Andra gånger har någon blivit arg på mig, talat om det för mig för att därefter dra sig undan. De har varit raka och ärliga. De har talat om hur de känner vilket har gjort att energibanden mellan oss klippts, medvetet eller omedvetet. Dessa gånger har jag oftast inte känt av deras energi efteråt. Det har känts rent och jag har med relativ lätthet kunnat ta hand om min del i orsaken till brytningen.

Hur gör man när man klipper energibanden?

Att klippa energibanden är en grundläggande och ganska enkel teknik för att hålla sitt energifält, sin aura, ren och fräsch. Det är ungefär som att duscha, det håller dig ren men om du har infekterade sår kommer såret inte att försvinna med en dusch. Då krävs mer. Att klippa energiband är lite som förebyggande healing och när vi är i kontakt med ett oläkt sår, en blockering som ska lösas upp behövs en kraftfullare healing.

När vi talar om energiarbete kan det finnas blockeringar som sitter mycket hårt fast i oss. De blockeringarna behöver vi möta på ett djupare plan men genom att klippa våra energiband ger vi plats för att dessa blockeringar ska kunna läkas ut, av sig självt eller med hjälp utifrån.

Cut the cords – klippa energiband. Gör detta som en kort meditation varje kväll

  • Tänk dig en bubbla runt dig, den kan vara i vilken färg som helst.
  • Se hur det går band från denna bubbla, vissa tunna och vissa grova.
  • Se framför dig hur du tar fram en eterisk sax eller tändsticka. Tänk dig hur du klipper av dessa band, de som går att klippa. Om det känns bättre att elda upp dem gör du det.
  • Be ärkeängeln Mikaels högsta aspekt, eller någon annan energiform du känner dig trygg med, att hjälpa dig. Då kan du vara trygg i att allt sker till det högsta bästa.
  • Be sedan om att få hjälp under natten att läka de eventuella sår som uppkommit på grund av dessa energiband.

Om du vill ha min hjälp att jobba med ditt energifält är du hjärtligt välkommen att boka en tid för en session
Du finner mig även på Facebook

Med detta vill jag önska dig en riktigt fin dag, kväll, natt beroende på när du läser detta!

Med värme
Annette