Frigörande och helande session

Frigörande och helande session är en kortare variant av Transformativ healingsession som hjälper dig att frigöra och lösa energimässiga blockeringar. Energimässiga blockeringar som hindrar dig från att leva ditt fulla jag. Man skulle kunna säga att vi människor energimässigt är uppbyggda av olika punkter som är sammanvävda med energilinjer.

I varje punkt finns det olika lärdomar och upplevelser vi är menade att ha i detta liv. Syftet är att vi under livet ska lösa upp dessa punkter så att vårt energifält blir fritt. Ju fler punkter som lösts upp, ju friare känner vi oss. Det beror på att vi när vårt energifält är i fritt flöde är i konstant kontakt med vår innersta sanning. När vi följer vår innersta sanning väljer vi per automatik det som får oss att må bra.

Vi renar din aura och frigör blockerad energi

I en Frigörande och helande session öppnar vi upp en av de punkter som du är redo att öppna. Ibland betyder det att du framöver kommer att få uppleva det punkten innehöll, och ibland betyder det att du är redo att släppa taget om den. En Frigörande och helande session utgår alltid från ditt högsta bästa. Till vår hjälp har vi både dina och mina hjälpare från andra dimensioner.

Sessionen är ett samtal där vi samtalar om vad som pågår i ditt liv. Vi renar din aura och lyfter under samtalets gång den blockerade eller stagnerade energi du är redo att släppa. Jag är uppkopplad på min transformativa kraft och hjälper dig att hitta in till din innersta sanning.

Vill du gå ännu djupare väljer du Transformativ healing

Ibland räcker det med en session och ibland behöver man flera. Boka din första session HÄR. När jag fått din bokning hör jag av mig så fort jag kan med förslag på tider.

Hoppas vi ses och hörs!

Med värme
Annette