Access Bars

Access Bars schema


Access Bars är grundbehandlingen inom Access Consciousness som är ett helt spektra av olika verktyg och processer. Alla dessa verktyg och processer finns där som en hjälp för dig att på ett medvetet plan få tillgång till allt det du undermedvetet redan vet.

Det finns 32 punkter (Bars) på huvudet som lagrar alla tankar och känslor, attityder, beslut och trosuppfattningar vi har eller haft om något.  Det kan handla om glädje, tid, medvetenhet, läkning, lugn, kontroll, pengar, kreativitet, kropp etc.
Under behandlingen där du ligger ner på en brits och bara tar emot, berörs dessa punkter med en lätt beröring. När de berörs hjälper det till att släppa de mönster som hindrar dig från att välja det som verkligen berikar ditt liv. Det krävs inget av dig mer än att du tar emot.
Det brukar uttryckas som att när man fått Bars känns det i sämsta fall som att man fått en skön massage och i bästa fall förändras hela livet.

Exempel på vad Access Bars kan vara bra för:

– Reducerar stress och minskar tankebrus
– Ger din kropp större lätthet och glädje
– Hjälper dig att sova bättre och vakna upp utvilad och full av energi
– Lindrar besvären vid ADHD exempelvis genom att stärka fokus och koncentration.
– Hjälper barn och vuxna att koncentrera sig och prestera bättre inför skolprov
– Ger avslappning på djupet
– Skingrar mentala, emotionella, fysiska blockeringar som håller dig fast
– Frigör utrymme och skapar nya möjligheter i ditt liv
– Och så mycket mer!

Min egen upplevelse av Access Bars

Min egen upplevelse av Bars är att behandlingen ger en mycket skön avslappning och efteråt känns det som att huvudet är helt rent från stress eller röriga tankar. Det känns bara rent och skönt.
När jag började ta emot barsbehandlingar och hålla kurser började mitt liv vända. Jag kunde se möjligheter där jag innan bara sett hinder, och hade helt plötsligt modet att göra förändringar jag länge velat göra men inte sett hur det skulle gå till.

Livet ser annorlunda ut nu än vad det gjorde innan jag kom i kontakt med Access Consciousness och Access Bars. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det mer än att jag känner mig som mer space, mitt sinne är öppnare och jag vet saker jag logiskt sett inte skulle kunna ha en aning om. Jag vet när människor är i kontakt med sin sanning och inte. Det är lättare för mig att ta beslut och att följa min egen inre röst, även när den säger något som rent logiskt sett känns fel. Det är som att jag inte längre kan gå emot min egen sanning utan att stöta på patrull.

Hur blir det för dig?

Du kommer troligtvis också att uppleva förändring i dig själv och ditt liv när du tar emot en eller flera behandlingar. Våra processer pågår hela tiden och i de processerna löser vi upp våra olika föreställningar, blockeringar, programmeringar. En barsbehandling blir då som en dammsugare som suger upp allt som ligger kvar och skräpar. Den suger upp allt som inte längre matchar den du egentligen är. Ju mer space vi har i vårt energifält ju lättare och härligare blir våra liv.

Vad mer är möjligt?!

Boka din behandling här! Denna behandling måste göras IRL och för tillfället finns jag i Ljusdal.

”Medvetenhet omfattar allt och dömer inget” – Gary Douglas, grundare av Access Consciousness™.