Etikett: koder

A Journey through Dimensions

A Journey through Dimensions är en serie målningar som är kanaliserade och visar olika sekvenser av vad vi kallar uppstigningen. Målningarna kommer med specifika koder. Dessa koder kommer att hjälpa dess människa att finna inspirationen och vägen till att göra det hen är här på jorden för att göra. I mitt universum handlar uppstigningen om…

av annette 23 april, 2022 0

The Feminine Rising

The Feminine Rising är en målning som ingår i serien A Journey through Dimensions. Serien handlar om människans resa på jorden, om hens utveckling och uppstigning till en högre dimension. I skrivande stund har sex målningar fötts i serien och The Feminine Rising är den fjärde i raden. The Feminine Rising visar den feminina energins…

av annette 21 april, 2022 0