Att hitta sin sanning – zeropoint

2 september, 2020 0 av annette

Sanningen krigar inteDet stormar rejält nu på många håll och när det stormar är det viktigt att veta vart man har sina rötter.
Att centrera sig för att kunna känna in vad som är ens egen sanning.
Hur ska man veta vad som är sant och inte? Åsikterna strömmar från alla möjliga olika håll och alla är lika säkra på att just deras åsikter är de rätta.
Vi har Corona som har kommit och förändrat världen. Hur ska vi hantera det? Vad är sant och vad är lögn?
Vi har olika grupperingar som demonstrerar för sin sanning. Hur ska man veta vad som är sant och inte?
Vi har politiker som säger olika saker. Hur ska man veta vad som är sant och inte?
Olika religioner och trosuppfattningar strider mot varandra. Hur ska man veta vad som rätt och fel?

Vägen inåt

Som jag ser det finns det bara en väg att ta reda på vad som är sant och inte. Vägen inåt. Det som är sant för en person kan vara falskt för en annan. Endast du kan veta vad som är din sanning. Endast jag kan veta vad som är min sanning.
Vad som är rätt för en person kan vara helt fel för en annan. Vi är alla pusselbitar i ett gigantiskt pussel och utsikten från varje pusselbit skiljer sig lite från de andra pusselbitarna. Det innebär att vi aldrig kan följa någon annans väg. Vi kan låta oss inspireras, ta emot stöd och hjälp från de som gått innan eller går en väg med andra upplevelser än vad vi har på vår väg, men vi kan aldrig gå någon annans väg.

Vår mittpunkt

När vi överöses med olika typer av information och propaganda är det lätt att vi tappar kontakten med vår egen mittpunkt. När vi tappar kontakten med vår egen mittpunkt kan vi bli som en frö i vinden, vi flyger lite hit och lite dit och vet inte riktigt vart vi hör hemma. Eller så bestämmer vi oss för en åsikt och håller fast vid den och vägrar rucka på den oavsett vad.

Om vi däremot ser till att alltid ha kontakt med vår egen mittpunkt kan vi alltid gå inåt och känna efter vilka sanningar som resonerar med vår egen sanning. Ibland kanske vi håller med den åsikt som är mest accepterad och ibland kanske vi håller med om en åsikt som är lite eller mycket kontroversiell. Allt är ok så länge vi är sanna mot oss själva. Ibland kanske vi helt enkelt inte vet vart vi står och det är också ok. Det kommer att komma en dag när vi ser klart och då kan vi välja att ta ställning eller att låta bli att ta ställning. Allt är ok oavsett vad andra säger så länge vi följer vår egen innersta sanning.Sanningen krigar inte

Sanningen krigar inte

När vi är hundra procent sanna mot oss själva kommer ingen till skada eftersom sanningen kan svida men den skadar aldrig. Sanningen krigar inte. Sanningen hånar inte. Sanningen slår inte. Sanningen fördömer inte. Sanningen trycker inte ner. Sanningen försöker inte lura eller övertyga någon annan. När vi är i kontakt med vår egen sanning väljer vi per automatik det som är bäst för oss själva och helheten.

Om du känner dig osäker och inte vet hur du ska välja, gå inåt och fråga din sanning. Om du inte hör svaret, vänta tills du hör.

Zeropoint – nollpunkten

Man brukar kalla den punkten inom oss som är neutral för nollpunkten, zeropoint. När vi känner att vi inte är i balans, när vi blir upprörda, arga, ledsna, irriterade etc är det bra att nollställa sig för att därifrån söka sig in i sin egen sanning. Om vi försöker gå in i vår egen sanning direkt efter att ha varit ute i en åsiktsstorm är det lätt hänt att vi låter vår sanning färgas av stormens pigment. När vi går in i vår innersta sanning utifrån nollpunkten är den lättare att både se och höra.

Hur gör man det då?

Det finns många olika tekniker men den jag använder mig av är en form av meditation där jag bara sitter i nuet och andas. Jag låter alla känslor och tankar komma och gå. Ibland blir det jobbigt och jag får sitta länge. Ibland rinner tårarna och ibland krampar kroppen. Ibland kan jag inte låta tankarna gå utan de sitter stadigt på sin tron. Då brukar jag låta dem sitta där och istället lägga mitt fokus på mitt hjärta och andas där.

När jag är i nollpunkten känns det nästan som om jag löses upp och blir kolugn. Just där i nollpunkten är jag exakt här och nu och då är inget viktigt. När inget är viktigt behöver jag inte ta ställning för något. Jag behöver inte brusa upp och reagera på något. Jag kan då be min inre sanning att träda fram och visa sig. Jag ser den, känner den, vet den och jag kan släppa allt det som tar min energi och fokusera på det som ger kraft.

Med dessa ord önskar jag dig en fin fortsatt vecka!

Med värme
Annette