Kategori: Kreativitet

Veckans Tarot – Ess i stavar

Veckans Tarot – Ess i stavar är första kortet i stavsviten och talar ofta om att det kommer in en ny kraftfull energi i våra liv. Stavarna representerar som du vet eld och elden kan ju både värma och förbränna. Vi ska se vad som händer här idag. Det första jag lägger märke till när…

av annette 3 december, 2023 2

Veckans Tarot – Översteprästinnan

Veckans Tarot – Översteprästinnan tillhör Stora Arkanan och representerar den intuitiva kvinnan, vår inre prästinna. Hon viskar fram sina svar och vi måste vara både i stillhet, och uppmärksamma för att höra vad hon vill förmedla till oss. Det första jag blir uppmärksam på när jag tonar in på bilden är att kvinnan sitter i…

av annette 15 oktober, 2023 0

Veckans Tarot – Ödeshjulet

Veckans Tarot – Ödeshjulet, eller Karmahjulet, eller Lyckohjulet… Kärt barn har många namn. Vi kallar det Ödeshjulet här och nu eftersom jag tycker det passar allra bäst. När detta kort kommer upp kan vi vara säkra på att något är på väg att ske. Något oundvikligt. Undra sa flundran om gäddan är en fisk… Vi…

av annette 24 september, 2023 0

Veckans Tarot – Åtta mynt

Veckans Tarot – Åtta mynt representerar elementet Jord. Där vi tidigare pratat om Stavarna som bensinen i bilen så har vi här bilen i egen hög person. Har vi bensinen så är det bara att köra. Och i Åtta mynt har vi massor av bensin. Det första jag blir uppmärksammad på är att kvinnan på…

av annette 6 augusti, 2023 0

A moment in time

A Moment in Time är en målning som föddes snabbt och bestämt. Jag tänker mig jämförelsen med en afrikansk kvinna som föder sitt barn ute på fältet och sedan fortsätter jobba. Målningen skulle verkligen fram just då. Den är en genomskärning av olika dimensioner under ett ögonblick av förväntansfull spänning. A Moment in Time är…

av annette 30 april, 2022 0

A Journey through Dimensions

A Journey through Dimensions är en serie målningar som är kanaliserade och visar olika sekvenser av vad vi kallar uppstigningen. Målningarna kommer med specifika koder. Dessa koder kommer att hjälpa dess människa att finna inspirationen och vägen till att göra det hen är här på jorden för att göra. I mitt universum handlar uppstigningen om…

av annette 23 april, 2022 0