Kategori: Healing

Veckans Tarot – Drottning i bägare

Veckans Tarot – Drottning i bägare tillhör hovkorten och bägarsviten. Här talat vi alltså om känslor och vi ska se vad denna Drottning av vatten har att dela med sig av till oss. Jag har lite svårt att få kontakt med detta scenario. Det är som att det sitter en glasskiva emellan mig och drottningen…

av annette 10 december, 2023 2

Veckans Tarot – Ess i stavar

Veckans Tarot – Ess i stavar är första kortet i stavsviten och talar ofta om att det kommer in en ny kraftfull energi i våra liv. Stavarna representerar som du vet eld och elden kan ju både värma och förbränna. Vi ska se vad som händer här idag. Det första jag lägger märke till när…

av annette 3 december, 2023 2

Veckans Tarot – Översteprästinnan

Veckans Tarot – Översteprästinnan tillhör Stora Arkanan och representerar den intuitiva kvinnan, vår inre prästinna. Hon viskar fram sina svar och vi måste vara både i stillhet, och uppmärksamma för att höra vad hon vill förmedla till oss. Det första jag blir uppmärksam på när jag tonar in på bilden är att kvinnan sitter i…

av annette 15 oktober, 2023 0

Veckans Tarot – Åtta mynt

Veckans Tarot – Åtta mynt representerar elementet Jord. Där vi tidigare pratat om Stavarna som bensinen i bilen så har vi här bilen i egen hög person. Har vi bensinen så är det bara att köra. Och i Åtta mynt har vi massor av bensin. Det första jag blir uppmärksammad på är att kvinnan på…

av annette 6 augusti, 2023 0

Cut the cords – klippa energiband

Cut the cords – klippa energiband, vad innebär det? Vi har osynliga energiband till alla vi någonsin mött om vi inte på något sätt, medvetet eller omedvetet, kapat dem. När vi har dessa energiband mellan varandra blir vi hela tiden påverkade av varandras känslor och tankar. Jag blir påmind hela tiden om hur viktigt det…

av annette 2 juni, 2022 0

A Journey through Dimensions

A Journey through Dimensions är en serie målningar som är kanaliserade och visar olika sekvenser av vad vi kallar uppstigningen. Målningarna kommer med specifika koder. Dessa koder kommer att hjälpa dess människa att finna inspirationen och vägen till att göra det hen är här på jorden för att göra. I mitt universum handlar uppstigningen om…

av annette 23 april, 2022 0