Kan vi hoppa mellan tidslinjer?

27 februari, 2022 0 av annette
Har vi något val? Kan vi hoppa mellan tidslinjer?

Har vi något val, kan vi hoppa mellan tidslinjer?
Vissa menar att vi skapar hela vår jordiska upplevelse. Varenda liten detalj. De menar att vi skapar det via våra tankar och våra känslor. Andra menar att allt är förutbestämt och att vi bara har att åka med.
Jag upplever att de allra flesta tänker att det är ett mellanting av dessa båda. Att vissa upplevelser är förutbestämda och att dessa upplevelser kan vi inte undvika hur mycket vi än vill. De som tänker så brukar även tänka att vi kan styra hur vi upplever dessa upplevelser genom att kontrollera våra tankar och våra känslor. Bortsett från dessa förutbestämda upplevelser tänker de ofta att vi kan skapa fritt.
Hur tänker du?

För mig har detta alltid varit något jag brottats med. Kan vi skapa våra liv eller är allt förutbestämt? Jag har hoppat mellan dessa olika trosuppfattningar men alltid haft en känsla av att vi inte kan, oavsett hur mycket vi vill, skapa våra liv. Jag har i mitt arbete som healer och i mina egna processer sett hur vi är bundna av olika kontrakt. Kontrakten är kopplade till erfarenheter i tidigare liv, antingen på jorden eller i andra dimensioner. Vi alla får olika information, från våra guider och själsteam, beroende på vilka upplevelser vi ska ha i detta liv. Det finns alltså inte bara en sanning, vi alla har vår egen sanning och den sammanfaller med andra människor som är här för samma upplevelse som vi är. De som har andra upplevelser på sin kursplan får annan information.

Olika tidslinjer

Jag har fått en del svar genom att jag lärt mig om att vi lever i olika tidslinjer. Vad som sker beror alltså på vilken tidslinje vi befinner oss. Detta har öppnat för många nya frågor.
Kan vi hoppa mellan tidslinjerna som vi vill? Eller är vi bundna vid en tidslinje? Om vi är bundna vid en tidslinje är ju det det samma som att allt är förutbestämt. Och om vi kan hoppa fritt emellan dem väljer vi våra upplevelser helt fritt. Vi skapar då inte våra liv utan de är redan skapade och vi upplever dem. De är skapade i varje möjlig upplevelse på olika tidslinjer och genom att vi hoppar fritt mellan tidslinjerna upplever vi det som att vi skapar våra liv. Observera att detta är ingen allomfattande sanning utan mina egna reflektioner utifrån den information jag får till mig.

Jag tror på att varje tidslinje är oföränderlig och på att vi kan förflytta oss mellan dem till en viss del. Jag upplever att vi genom livet kommer till olika knutpunkter eller vägskäl. Där och då kan vi välja mellan några olika tidslinjer. Vi har inte tillgång till alla tidslinjer men några få. Beroende på vilken tidslinje vi väljer i detta vägskäl kommer våra liv att utveckla sig i olika riktningar. Här har jag en fundering som jag inte är klar med ännu.
Har vi alltid möjlighet att välja den väg vi vill i dessa vägskäl? Eller blir vi utsatta för påtryckningar från våra andliga team för att vi ska välja en specifik linje? Vad tror du?

Kontrakt, linjer och svarta punkter

Jag har lärt mig hur vi kommer till jorden med X antal kontrakt med uppgifter vi ska utföra. Dessa kontrakt ska fullföljas, oavsett vad vi vill eller inte när vi väl inkarnerat. Vissa människor har fler kontrakt och andra har färre. Kontrakten kan även vara olika omfattande och i bland har vi flera mindre kontrakt som sitter ihop och bildar en tema vi ska tröska oss igenom under detta liv.

Jag får i mina Transformativa healingsessioner ofta en bild av ett mönster bildat av linjer och svarta punkter. Det ser ut såsom man brukar avbilda en stjärnbild. De svarta punkterna öppnas när det är dags för oss att uppleva det scenario punkten innehåller. Punkten öppnas och innehållet strösslas ut över våra liv. Strösslet består av magnetiska små fragment som kommer att fästa vid det utanför oss som har samma frekvens som fragmentet. Eftersom fragmentet/skärvan är magnetisk kommer den att dras emot oss och det den sitter fast vid kommer att följa med.

Jag blir visad hur våra kroppar börjar vibrera starkare och starkare ju närmare dessa fragment kommer oss. När de är riktigt nära känns det som en jordbävning. Till sist spricker vårt skydd upp och denna lilla skärva kan komma in i oss och väl där sätta sig fast i vårt energifält. Väl inne i våra fält kommer detta att växa sig större och större för att integreras med de vi är.

Vad det är skärvan fastnat vid?

Det beror på vad upplevelsen i punkten är. Det kan vara något som vi upplever som en gåva, kanske en ny kärlek eller en ny färdighet. Det kan även vara något vi upplever som en jobbig utmaning. Oavsett vilket det är så är det något viktigt i våra liv, något som kommer att utveckla oss. När vi har upplevt berättelsen skärvan bär på kommer skärvan att lämna oss och lösas upp i alltet. Det vi då har kvar är det vi har lärt oss, det vi har integrerat av den upplevelse skärvan kom med.

Ibland finns det många skärvor i en punkt och de bär på lite olika information. Dessa gånger behöver vi ta in och integrera dem alla.
Ibland är det bara en skärva som bär informationen och när vi integrerat den kommer resterande skärvor att lösas upp i alltet utan att komma i kontakt med oss.

När detta är klart kommer den svarta punkten att lösas upp och därmed förändras vårt livsmönster. När ingen av de svarta punkterna finns kvar är vi klara med de uppgifter vi tagit på oss i detta livet.
Ibland lämnar vi då jorden och ibland fortsätter vi våra liv men utan kontrakt att följa. Vi har då all kunskap vi behöver för att leva våra liv utifrån vår själs sanning.

Hur var det nu då, kan vi hoppa mellan tidslinjer?

På bilden ovan ser du några olika mönster och de symboliserar att vi alla har olika många punkter och även olika stora punkter. Ju större punkt, ju mer omfattande upplevelse. Vissa har många punkter och andra har några få. Allt beror på vad vi valt innan vi inkarnerat. I varje punkt finns en möjlighet att hoppa mellan tidslinjer.
När vi är klara med vår uppgift och har valt om vi vill hoppa mellan tidslinjer eller inte, då försvinner punkten och linjerna knyts samman så att vi kan fortsätta vår väg genom livet fram till nästa punkt där vi återigen stannar upp och integrerar nästa upplevelse.
Punkterna finns på alla tidslinjer vi har tillgång till så vi kan aldrig missa dem. Så långt jag kommit hittills i denna kunskapsresa säger den mig att vi inte kan hoppa mellan tidslinjer hur vi vill men att vi kan skifta den vid olika tidpunkter i vårt liv. Vad tror du om det?

Med detta vill jag önska dig en riktigt fin vecka! Om du vill ha en session med mig är du hjärtligt välkommen! Du finner information om hur du bokar HÄR och mer om sessionerna HÄR
Vill du följa mig på Facebook gör du det HÄR

Med värme
Annette